gallerist


Man må skape tid og rom for kunsten!

Tekst: Gullaug Pless Foto: Trond Johan Andersen Man må skape tid og rom for kunsten!Synge med sin stemme.Male med sin palett.Skrive med sin penn. Og med kunnskap og øvelse kommer resultatet deretter. –Hvordan startet din interesse kunst? Da Astrid Hilde var 5-6 år fikk hun nærmest en åpenbaring, hun har hørt andre fortelle lignende historier fra den alderen. Julekvelden kom og den snart seks år gamle jentungen (hun er januarbarn), oppdaget at moren fikk bøker om impresjonistene og ekspresjonistene i julegave. Hun trodde ikke det hun så, fikk et sug i magen, visste ikke at det fantes slike fantastiske bøker. «Hvordan […]